Vi guidar dig i dryckesvärlden

7 reflektioner efter gångna veckans dryckesauktion

40% Bordeaux på marsauktionen

40% Bordeaux på marsauktionen

Efter att ha gått igenom de klubbade priserna för samtliga poster vid den gångna veckans dryckesauktion kan man, som den hugade källarråtta man är, nöjsamt konstatera följande:
.

1. Auktionen visade en relativt hög procentuell andel sålda utrop
Av totalt 543 poster såldes 96 % av posterna (sammanlagt värde 2.1 mkr). Av de 22 poster som inte såldes fanns bland annat sauternes representerat, något jag reflekterar kring i punkt tre. Det finns ett flertal möjliga förklaringar till att så många av posterna såldes; en förklaring är helt enkelt att värderingarna i stor utsträckning matchar det marknaden är villig att betala och att man valt att ta med rätt viner som alla funnit köpare. En annan förklaring är att intresset för vinauktionerna blir större och större. Ytterligare en förklaring kan ligga i bevakningspriserna; det är säljaren själv som bestämmer bevakningspriset som en garanti för att försäljning inte sker under ett visst pris. Ett bevakningspris som ligger för nära utropspriset påverkar huruvida ett utrop blir sålt eller inte och denna auktion förefaller ha haft generellt lägre satta bevakningspriser med tanke på att ett flertal av utropen klubbades strax under utropspriset.
.

2. Stjärnskottet denna auktion var Bollinger
Sammanställer man utropen som innehöll viner från Bollinger visade denna auktion en tydlig trend:

1 fl 1979 Grande Année gick upp 130 % över utropspris
1 fl 1985 Bollinger RD gick upp 71 % över utropspris
1 fl 1996 Bollinger RD gick upp 150 % över utropspris
1 fl 1990 Grande Année gick upp 58 % över utropspris
6 fl 2002 Grande Année gick upp 62 % över utropspris

images

Nu är det ju i sig inte särskilt ovanligt att poster säljs både högre och lägre än utropspriset, men jag tycker ändå alltid att det är intressant att se vilka producenter som är extra heta under varje given auktion. Det brukar ofta vara ett eller ett par viner vars slutpris helt enkelt får en att haja till eftersom det avviker från det normala. Enligt min (högst personliga) åsikt var Bollinger marsauktionens oväntade raket. En första misstanke i förekommande fall är ofta att det rör sig en samlare eller någon som köper in vin till en prestigeprovning, men tittar man på budgivningshistoriken på varje post ser man emellertid att det inte är två enskilda budgivare som haft huggsexa om samma post; snarare verkar det vara ett brett intresse med flertalet budgivare. Folk vill helt enkelt dricka Bollinger (och det kan man ju förstå!). Det finns en del forskningsartiklar skrivna om psykologin bakom hur olika budgivare påverkar varandra som är väldigt intressanta. Möjligen borde jag grotta ner mig och presentera här vid tillfälle.
.

3. Sauternes fortsätter att vara prisvärt
På samma sätt som vissa viners slutpris skjuter i höjden finns det andra som säljs under värderat utropspris – under lång tid har man kunnat notera att intresset för Sauternes varit relativt svalt. Av 23 utrop med Sauternes var det endast 8 poster där vinernas klubbade pris översteg utropspriset, och några av posterna förblev osålda. Jag tror inte att det handlar om felvärdering; tittar man på de historiska utropspriserna för Sauternes verkar de ha gått ned i samma takt. En helflaska 1983 Ch. d’Yquem värderades till 4000 kronor för några år sedan (med klubbat pris på 5000 kronor som högst), men nu ligger värderingen (och betalningsvilligheten) runt 2500 kronor. Vad det beror på kan man ju spekulera i, men en enkel gissning är helt enkelt att trendpendeln inte lutar åt Sauternes favör. För Sauternes-älskaren är det ju julafton.
.

4. Hypen för Deutz Vinotheque var något mindre denna auktion
De senaste auktionerna har 1975 Deutz Vinotheque på magnumflaska varit raketen och uppstickaren. Från att ha varit värderad till 8.000 kronor 2012 hände någonting i slutet på 2013 när toppnoteringen var uppe i hisnande 52.000 kronor (med utropspris 25.000 kronor). Denna gång klubbades ett exemplar för något mer måttliga (?) 32.000 kronor – fortfarande en exceptionell notering givetvis.
.
Bild1

5. Hög andel 3ème, 4ème och 5ème Cru Classé Bordeaux
Bordeaux-vinerna utgör ju alltid den största delen av varje vinauktion (40% av utropen denna gång) så den här reflektionen bottnar sig nog mest i en generell känsla som jag får; men det känns ändå som att de lägre klassade slotten i högre grad finns representerade mot tidigare. Min upplevelse är att tidigare års vinauktioner främst representerats av de fem stora följt av de mest kända slotten från övriga klassificeringar (e.g. Léoville-las Cases/Poyferré/Barton, Pontet Canet, Pichon Comtesse/Baron, Palmer, Cos d’Estournel, Lynch-Bages, Montrose, Gruaud Larose och de stora från högra sidan stranden), men det känns ändå numera som att slott som Calon Segur, Phélan Segur, Talbot, du Tertre, Batailley, d’Issan, Chasse-Splen, Giscours, Fonroque, Haut Bages Libéral och Macaillou (för att nämna några) syns mer och mer. Kanske är det ett utslag av att de mest eftertraktade vinerna är så dyra att köpa att marknaden – som blir kunnigare och kunnigare – efterfrågar och vänder sig till de viner där man inte i lika hög utsträckning betalar för status och prestige. Något att forska vidare i, men jag gratulerar hen som ropade in sex flaskor drickmogen 1995 Ch. Haut Bages Libéral till överkomliga 3000 riksdaler (plus avgift till auktionsverket). Hade inte jag själv haft temporärt köpstopp så…
.

6. Överpriser på statusviner från svagare årgångar
Ja, apropå det här med status-viner och diskussionen om man betalar för innehåll eller etiketten kan man ju fundera kring huruvida 1987 Ch. Mouton Rothschild verkligen är värd 4000 kronor. Skulle jag lägga mina egna pengar skulle jag ju hellre köpa en 1986:a som på samma auktion klubbades för 4400 kronor (alternativt skulle jag kanske ännu hellre köpa 6 flaskor Haut Bages Libéral…).
.

Vy från Auktionsverkets hemsida

7. Ökat intresse för ”nya” regioner
Det är ju sedan gammalt att Bordeaux utgör en stor del av auktionsmarknaden, att Bourgogne är hetare än någonsin och att Rhônedalen kommer mer och mer men det är dessutom roligt att se att det dyker upp fler viner från Spanien, USA, Sydafrika och Australien. Många av vinerna kanske inte är någonting jag nödvändigtvis skulle köpa själv (de blir ofta alldeles för dyra och jag blir helt snurrig av att hålla koll på alla prestigeviner från Nya Världen) men för variationens skull kan jag inte låta bli att tycka att det är uppfriskande.

Nästa auktion går av stapeln 7-9 april.

.